logo Farma Vahala

Rozmnožovací chov prasat firmy:
Vladimír Vahala v Hustopečích n. Bečvou
Kontakt: Ing. Jiří Vahala, 602-578 965,
jiri.vahala (at) atlas.cz
Ing. Zdenek Vahala, 724-280 613,
zdenek.vahala (at) atlas.cz

logo Farma Vahala

 

JUMBO MINI pro bezžlabový systém suchého krmení

   Tento typ samokrmítka je určen pro kategorii selat od narození do jednoho týdne po odstavu. Svou konstrukcí představuje spojení klasického samokrmítka se zásobou krmné směsi s miskovým typem krmítka. Celý krmný systém je tudíž založen na příjmu krmiva ne ze žlabu, ale z vodorovné krmné plochy, která plně odpovídá přirozenému příjmu potravy. Na krmné desce se nachází v určitém omezeném množství krmivo, které je po spotřebování doplněno jen v malém množství. Krmná směs si tímto zachovává své původní dietetické vlastnosti, včetně svých aromatických doplňkových látek, což výrazně ovlivňuje spotřebu. Díky zásobníku (3 litry) je možné kombinovat formou sandwiche několik různě aromatických krmných směsí. Sele dává vždy přednost "něčemu novému." Nespornou výhodou tohoto bezžlabového systému krmení u selat je absence kontaminace předkládané směsi nejen nespotřebovaným krmivem, ale ani mikroklimatickými podmínkami stáje. K zamezení znečištění samokrmítka samotnými zvířaty je krmná plocha vyvýšena vzhledem k podlaze porodního kotce o 50 mm. Toto převýšení je zvířaty plně akceptovatelné a při vstupu selat na krmnou plochu slouží zároveň jako forma hry. Neméně důležitým prvkem představovaného krmítka je šikmé individuální stání. Takto řešený krmný box respektuje přirozené chováná prasete zaujmout při příjmu potravy maximální prostor. K dalším výhodám patří bezesporu možnost krmit sypkou i granulovanou formu. K zamezení vytvoření klenby v případě sypké směsi slouží speciálně vyvinutá výkyvná deska umístěná uvnitř násypky. Proti vzdušné vlhkosti je zásobník krmiva opatřen víkem s nerezovým pantem. Umístění krmítka je třeba volit s ohledem na co nejkratší vzdálenost k napájecími místu selat. Samokrmítko má samočistící schopnost, tudíž veškerá manuální práce spočívá pouze v kontrole množství krmiva v zásobníku.
   Praktické ověřování, které probíhalo po dobu 5 let přineslo tyto poznatky:
 - zvýšení spotřeby krmiva,
 - zvýšení odstavové hmotnosti selat,
 - snížení ztrát krmiva,
 - výrazná úspora pracovního času.

   Cena zařízení je 725 Kč (bez DPH) + ke každému krmítku zdarma nerezový kotevní materiál dle vlastního výběru

Pro velkoodběratele množstevní slevy. Objednávky u Ing. Jiřího Vahaly na výše uvedené adrese, e-mailu a telefonním čísle.


"Český výrobek podporující českou zaměstnanost"

 

Krmítka  Krmítka