logo Farma Vahala

Rozmnožovací chov prasat firmy:
Vladimír Vahala v Hustopečích n. Bečvou
Kontakt: Ing. Jiří Vahala, 602-578 965,
jiri.vahala (at) atlas.cz
Ing. Zdenek Vahala, 724-280 613,
zdenek.vahala (at) atlas.cz

logo Farma Vahala

 

Bezžlabový systém suchého krmení s šikmým individuálním stáním

Tato námi představovaná technologie krmení (chráněná Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze) umožňuje zvířatům maximální projev vlastní užitkovosti s nezanedbatelným důrazem na welfare. Celý systém je založen na způsobu příjmu krmiva ne ze žlabu, ale z vodorovné krmné plochy, která odpovídá přirozenému příjmu potravy. Krmné zařízení bylo po dobu 5 let instalováno na porodnách (u selat do odstavu) a v předvýkrmu prasat u kategorie odstav-25-30 kg. Na základě výborných výsledků je tato technologie krmení ověřována i u následujících kategorií zvířat. Rovněž je systém zkoušen u prasnic laktujících, kde je vždy maximální příjem krmiva žádoucí. Vysoká spotřeba krmiva již od ranných stádií života zvířete zaručuje nejen rychlý start, ale i bezproblémový odstav a zkrácení doby výkrmu. U prasnic kojících se spotřeba projeví pozitivně jak v odstavové hmotnosti selat, tak v kondici prasnice. Nespornou výhodou tohoto způsobu krmení je instalace šikmého individuálního stání. Takto uspořádané krmné boxy respektují přirozené chování prasete zaujmout při příjmu potravy maximální plochu. Chovatelé budou určitě spokojeni také s možností libovolně měnit sypkou formu krmiva za tvarovanou. V případě vytvoření klenby u sypkého krmiva je samokrmítko vybaveno regulační výkyvnou deskou. K zamezení znečištění stájového ovzduší i krmiva prachovými částicemi a vzdušnou vlhkostí slouží víko umístěné na násypce. Samokrmítka jsou vyrobena z kvalitního polypropylenu, který svou stabilitou vyhovuje mechanickému i chemickému čištění.

Ing. Jiří Vahala

JUMBO MINI    JUMBO SPRINTER     JUMBO LAKTIKrmítka Krmítka Krmítka Krmítka