logo Farma Vahala

Rozmnožovací chov prasat firmy:
Vladimír Vahala v Hustopečích n. Bečvou
Kontakt: Ing. Jiří Vahala, 602-578 965,
jiri.vahala (at) atlas.cz
Ing. Zdenek Vahala, 724-280 613,
zdenek.vahala (at) atlas.cz

logo Farma Vahala

 

Plemenné prasničky pro váš chov z farmy Vahala

 

   Nákup plemenného materiálu pro zřízení nebo obnovu užitkového chovu je mezi odbornou veřejností často diskutovaným tématem. Mezi nejfrekventovanější aspekty této problematiky patří: zdravotní stav, stáří a tělesná hmotnost v den nákupu, termín chovatelské dospělosti.
   Otázka zdravotního stavu daného zvířete i celé populace, ze které jedinec pochází je natolik závažná, že jakékoliv podezření v této oblasti nelze podceňovat. Vždy je méně nákladná kvalitní prevence, nežli protrahovaná léčba či nutnost radikálního řešení.
   Vzhledem k masívní poptávce z užitkových chovů po plemenném materiálu docházelo v době nedávno minulé a zřejmě i v současnosti stále dochází ke snižování stáří prodávaného zvířete, z čehož vyplývá posun chovatelské dospělosti. Není rozhodně jevem nikterak vzácným skutečnost, že jsou na prodejních aukcích prodávány plemenné prasničky ve stáří 5,5 - 6 měsíců. Jestliže toto zjistí ekonom nakupující strany nezbývá než čekat na jeho oprávněnou kritickou reakci.
   Jako další velké téma se jeví již tradičně tzv. transportní říje. Pokud budu vycházet ze zkušeností našich zákazníků, mohu konstatovat, že využití právě tohoto období pro úvod do březosti je nejen z ekonomického, ale i provozně organizačního optimální. Projekt novostavby FARMA VAHALA byl realizován před šesti lety plně v souladu s platnými směrnicemi EU. Kapacita tohoto objektu činí 160 kusů prasnic základního stáda, včetně odchovu plemenných prasniček do stáří 7 - 7,5 měsíců. Areál farmy byl realizován na katastrálním území obce Hustopeče nad Bečvou. Celé základní stádo bylo nakoupeno v ŠCH Jakubovický Dvůr. Výhradně z tohoto chovu je realizována i nezbytná obnova.
   Námi produkovaná zvířata se vyznačují dobrým zdravotním stavem, odolností vůči stresu, technologickou přizpůsobivostí a schopností reprodukční harmonie. Prodej prasniček je realizován ve stáří 7 měsíců, s přihlédnutím k individuálnímu požadavku zákazníka.
   Prasničky 7-měsíční a starší vykazují po přesunu k odběrateli transparentní a plnohodnotný estrus v rozmezí 3 - 14 dnů.
   Odchov zvířat na FARMĚ VAHALA probíhá ve skupině 35 - 40 kusů s plnohodnotnou krmnou dávkou v restriktivní formě. Zvířata se pohybují po měkkém i tvrdém podloží. Výsledkem jsou chovné prasničky s výbornou konstituční pevností a chovnou kondicí, které obstojí i v extrémních podmínkách velkochovu. 


Obrázková příloha k textu:

1 - Komfortní ustájení březích prasnic

2 - Prasnice rodící se selaty do 14 dní

3 - Prasnice kojící se selaty od 14 do 28 dní

4 - Skupinové ustájení plemenných prasniček od 25 do 50 kg

5 - Skupinové ustájení od 50 do 130 kg